Obiectiv general proiect îl reprezintă îmbunătățirea comunicării în cadrul UNARTE cu infrastructură care să permită abordarea tehnologiilor avansate în scop didactic și de cercetare, inclusiv a conținuturilor didactice și a competențelor digitale pentru studenți și personal didactic și didactic auxiliar și de cercetare.

Acesta va fi operaționalizat prin intermediul a 3 obiective specifice:

Modernizarea și consolidarea unor departamente/ laboratoare/ biblioteci digitale/ platforme existente în cadrul UNArte prin achiziționarea de noi instrumente și echipamente în vederea extinderii ariei de activitate în domeniul noilor tehnologii digitale.
Proiectarea, realizarea și adaptarea resurselor pentru învățarea online, precum și crearea și utilizarea resurselor pentru evaluare în cadrul activității didactice și nedidactice desfășurate în cadrul UNArte.
Dezvoltarea competențelor personalului didactic și de cercetare, prin participarea în proiecte de cercetare, programe de formare și de pregătire practică, în corelare cu Cadrul european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu.

Proiectul vizează două grupuri țintă, unul reprezentat de 210 studenții de la diferite facultăți și programe de studiu și cel de-al doilea, al cadrelor didactice și al personalului didactic auxiliar, 80 persoane.

Obiectivele prezentate se vor atinge prin intermediul următoarelor activități:

A1 Management de proiect;
A2 Achiziții publice;
A3 Activități de formare a studenților;
A4 Activități de formare a personalului didactic și didactic auxiliar;
A5 Informare și publicitate;
A6 Informare, selecție și retenție grup țintă.

0:00
0:00
Scroll to Top