Achiziții

11/10/23

UNART SMART. Lansare procedură de atribuire

Universitatea Națională de Arte din București a lansat procedura de atribuire privind Furnizare produse în cadrul proiectului UNART SMART – cod e-PNRR 1577799892, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 4.168/30.06.2022 și finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, prin Componenta C15: Educație, Reforma: 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Măsura de Investiții 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

Documentația de atribuire poate fi accesată în SEAP la următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100171210

sau folosind următoarele date de identificare:

 • Achiziție inițiată prin anunț de participare: [CN1060105] – Furnizare produse în cadrul proiectului Granturi pentru digitalizarea universităților – UNART SMART.
 • Anunt cu transmitere la JOUE. Numărul sub care a fost publicat la JOUE: 2023/S 190-594322.

Obiectul prezentei proceduri constă în achiziția de produse necesare implementării proiectului Granturi pentru digitalizarea universităților – UNART SMART. Aceasta este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – 2022, Componenta C15: Educație, Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

Identificarea necesităților/nevoilor de sprijin ale grupului țintă, elaborarea referatelor de necesitate, consultarea pieței și estimarea resurselor financiare s-a realizat încă din faza de realizare a planului și graficului de achiziții din cadrul proiectului, iar resursele financiare sunt asigurate ca urmare a aprobării proiectului Granturi pentru digitalizarea universităților – UNART SMART, Cod Proiect – 1577799892.

Contractul este împărțit în loturi. Pot fi depuse oferte pentru toate Loturile. Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 13.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi: Depunerea documentelor de achiziţie se va realiza pentru fiecare lot în parte. În eventualitatea în care un ofertant este declarat câștigător pentru mai multe loturi, în calitate de autoritate/entitate contractantă, Universitatea Națională de Arte din Bucuresti își rezervă dreptul de a decide atribuirea contractului/contractelor și respectiv de a atribui mai multe loturi aceluiaşi ofertant.

Estimarea valorii achiziţiei s-a realizat având în vedere obiectul achiziției, în acord cu prevederile din HG 395/2018, art. 16 alin. (1) și în conformitate cu cap. I, secțiunea a 4-a, paragraful 3 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. În acord cu prevederile art. 16 alin. (2), obiectul achiziţiei a fost pus în corespondență cu codurile CPV, fiind considerată relevantă activitatea de furnizare produse, care caracterizează scopul principal al contractului şi este de 8.256.885,16 lei exclusiv TVA din care:

 • LOTUL 1: Echipamente IT si accesorii – 2.162.523,93 lei fără TVA
 • LOTUL 2: Computere – 1.104.329,94 lei fără TVA
 • LOTUL 3: Monitoare procesare imagine – 128.193,27 lei fără TVA
 • LOTUL 4: Sisteme Cisco – 1.566.474,71 lei fără TVA
 • LOTUL 5: Aparatură foto DSLR/MIRORLESS si accesorii – 355.439,66 lei fără TVA
 • LOTUL 6: Aparatură foto arhitectura si accesorii – 833.538,91 lei fără TVA
 • LOTUL 7: Videoproiectoare săli de curs – 13.400,84 lei fără TVA
 • LOTUL 8: Videoproiectoare aula si amfiteatre – 421.786,56 lei fără TVA
 • LOTUL 9: Scannere – 80.486,45 lei fără TVA
 • LOTUL 10: Imprimante laser – 57.827,08 lei fără TVA
 • LOTUL 11: Imprimante 3D, specialități – 161.405,07 lei fără TVA
 • LOTUL 12: Echipamente video și audio – 445.751,09 lei fără TVA
 • LOTUL 13: Platforme web – 925.727,65 lei fără TVA

Valoarea cumulată a loturilor este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1). În baza art. 18 alin. (2) din Legea 98/2016 procedura de atribuire se aplică pentru atribuirea fiecărui lot. Pachetele de produse achiziționate fac parte din gama de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul comercial.

În acord cu art. 12 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, inițierea procedurii de atribuire se realizează prin transmiterea spre publicare a unui anunț de participare.

29/09/23

Planul achizițiilor din cadrul proiectului UNART SMART

0:00
0:00
Scroll to Top