Comunicate de presă

22/11/22

Prezentare UNARTSMART

22/11/22

Lansarea proiectului “unart smart: PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Universitatea Națională de Arte din București derulează în perioada octombrie 2022–decembrie 2025 proiectul UNART SMART, cod proiect 1577799892, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4.168/30.06.2022.

Proiectul este finanțat prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma: 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Măsura de Investiții 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 40 de luni și are o valoare totală de 8,793,905.07 lei.

Obiectivul general este reprezentat de îmbunătățirea comunicării în cadrul UNARTE cu infrastructură care să permită abordarea tehnologiilor avansate în scop didactic și de cercetare, inclusiv a conținuturilor didactice și a competențelor digitale pentru studenți și personal didactic și didactic auxiliar și de cercetare.

Obiective specifice proiect:

 1. Modernizarea și consolidarea unor departamente/ laboratoare/ biblioteci digitale/ platforme existente în cadrul UNARTE prin achiziționarea de noi instrumente și echipamente în vederea extinderii ariei de activitate în domeniul noilor tehnologii digitale.
 2. Proiectarea, realizarea și adaptarea resurselor pentru învățarea online, precum și crearea și utilizarea resurselor pentru evaluare în cadrul activității didactice și nedidactice desfășurate în cadrul UNARTE.
 3. Dezvoltarea competențelor personalului didactic și de cercetare, prin participarea în proiecte de cercetare, programe de formare și de pregătire practică, în corelare cu Cadrul european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice DigCompEdu.

Grupul țintă al proiectului este constituit din 80 cadre didactice și 210 studenții UNARTE de la cele trei Facultăți și din cadrul Institutului de Studii Doctorale al UNARTE. Astfel, vom avea grupul țintă constituit din 290 de persoane distribuite după cum urmează :

 • Studenți ai Facultății de Arte Plastice (FAP) program de studii licență: 40 de persoane;
 • Studenți ai Facultății de Arte Plastice (FAP) program de studii master: 25 de persoane:
 • Studenți ai Facultății de Arte Decorative și Design (FADD) program de studii licență: 45 de persoane;
 • Studenți ai Facultății de Arte Decorative și Design (FADD) program de studii master: 30 de persoane;
 • Studenți ai Facultății de Istoria și Teoria Artei (FITA) program de studii licență: 20 de persoane;
 • Studenți ai Facultății de Istoria și Teoria Artei (FITA) program de studii master: 20 de persoane;
 • Studenți doctoranzi ai Institutului de Studii Doctorale a UNARTE: 30 de persoane;
 • Cadre didactice și personal didactic auxiliar: 80 de persoane.

În cadrul proiectului vor fi beneficia de dotările de infrastructură digitală un număr total de 7 programe de studii, 5 departamente și vor fi dotate un număr de 10 laboratoare și 2 arhive/biblioteci digitale/mediateci. Astfel cerința de minim 10 departamente/centre/laboratoare/biblioteci digitale este îndeplinită, în total fiind dotate sau vor beneficia de infrastructură digitală 17 astfel de structuri impactate direct.

Ținte propuse:

 1. Laboratoare/biblioteci digitale pentru care se va achiziționa infrastructură digitală, nou create sau modernizate/extinse:
 2. Laborator cameră arhivă/mediatecă (server arhivă – baze de date imagini) – pentru întreaga universitate și toate programele de studii
 3. Laborator ANIM (laborator prelucrare computerizată a imaginii și laborator de analiză a imaginii)
 4. Laborator tehnici și tehnologii ale picturii, cromatologiei și restaurării
 5. Laborator prelucrare computerizată a imaginii și Laborator de analiză a imaginii și grafică multimedia
 6. Laborator 3D grafică și sculptură
 7. Laborator foto-studio
 8. Laborator gravură
 9. Laborator modelare–machetare design
 10. Laborator calculatoare design
 11. Biblioteca/mediateca design – pentru Facultatea de Arte Decorative și Design
 12. Laborator audio-video digital
 13. Numărul de studenți și studenți doctoranzi care vor avea competențe specifice profesiilor emergente îmbunătățite și competențe antreprenoriale în sectorul digital consolidate: 210 de persoane
 14. Cadre didactice care vor utiliza infrastructura digitală creată prin proiect: minimum 80 de persoane
 15. Cadre didactice care vor avea competențe digitale specifice îmbunătățite: 80 de persoane
Descarcă pdf
Evenimente

21/02/23

0:00
0:00
Scroll to Top